• För tillfället har vi remiss-stopp.
  • Vi hoppas att kunna ta emot remisser igen under nästa år (2024)
  • Vi tar emot akuta remisser - ring dock innan du skickar remissen

För professeionen

  • Remisser
    Vi erbjuder dig som tandläkare att skicka remisser till oss för all sorts protetisk behandling. Vi hjälper dig med protetiska behov för dina patienter, och återremitterar patienten till dig när behandlingen är klar. Du får ett utförligt remissvar med information om patientens behandling, materialval, samt vilken uppföljning och kontroller som är lämpliga.
  • Konsultationer                                
    Önskar du utföra behandlingen själv kan du skicka en konsultationsremiss eller kontakta mig för att hjälpa dig med ett fall.
Mobirise
Gå på kurs med Martin Janda

Implantatkurs
Martin Janda och Nikos Mattheos kommer att hålla kurs om implantatbehandlingar.
Kursen går i Malmö 2024-05-16 - 05-17

Designed with Mobirise web templates