Om Martin och Nikos

När vi är på väg att fira 20 år av undervisning tillsammans, reflekterade vi över de otaliga föreläsningar, seminarier och kurser vi har anordnat för universitet, sällskap och evenemang runt om i världen. Kontinuerlig utbildning har i allt högre grad fokuserats på mycket specifika ämnen. 

Gör dig redo för en mycket interaktiv kurs,  snabbt och kompakt, med det enda syftet att direkt hjälpa dig att ge bättre vård med tandimplantat!

Mobirise
Martin Janda
Specialist i Oral Protetik, Odont dr

Martin Janda är specialist i oral protetik på en privatklinik i Lund där han både behandlar revisionspatienter och remisspatienter. Han är lektor vid odontologiska fakulteten i Malmö där han bland annat forskar på keramiska reparationer. Han är också Honorary professor vid Universitetet i Hong Kong, där han bl.a. hjälper till med deras forskning om implantatkomplikationer. Martin har även fått Svenska Tandläkarsällskapets pris både ur Forssbergs Dentals Stipendiefond och pris som bästa föreläsare. 

Mobirise
Nikos Matthoes
Specialist i Parodontologi, Odont dr

Många kommer att känna honom som en ledande akademiker, kliniker och forskare inom implantatodontologi. Vad få däremot vet är att han utvecklade och drev sin första onlinekurs i parodontologi 1998. Mer än 20 år senare har han bott och arbetat på 3 kontinenter, publicerat mer än 120 vetenskapliga artiklar, är knuten till 3 universitet och är fortfarande som brinner för undervisning och lärande som han var då!

How to develop your own site - Look at here