Behandling

Vi utför allmäntandvård, estetisk tandvård, implantatbehandling, behandling med Inman aligner, mm.

Vi erbjuder även specialisttandvård inom protetik. Dvs, om har du ett speciellt behov inom protetik, estetik eller implantat, kan vi hjälpa dig med detta.

Vi har tillgång till egna specialister inom käkkirurgi.

Vi har höga ambitioner vad gäller kvalitet och att Du ska känna Dig trygg och väl omhändertagen. Vi strävar efter att Du ska ha en långsiktigt god tandhälsa. 

Vi kommer att bygga upp denna sidan med mer information on specifika behandlingar.

This website was made with Mobirise theme